ข่าวสารกิจกรรม

Prev Next Page:

นิติศาสตร์สืบสานพระปณิธานพระบิดากฎหมายไทย รำลึกวันรพี ๕๔

นิติศาสตร์สืบสานพระปณิธานพระบิดากฎหมายไทย รำลึกวันรพี ๕๔

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ประภา กาหยี เเละคณะ พร้อมด้วยท่านเชษฐวิทย์ ตันติพันธ์วดี อัยการผู้เชี่ยวชาญ  ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ คณาจารย์เเละนักศึกษานิติศาสตร์  ได้ร่ว...

จิรายุ วงศ์ชุมพิศ 27 ส.ค. 2011 Hits:575 ข่าวสารกิจกรรม

อ่านต่อ

คณะกรรมการนักศึกษานิติศาสตร์ คณะที่ ๒

คณะกรรมการนักศึกษานิติศาสตร์ คณะที่ ๒

ตามที่คำสั่งการสรรหาคณะกรรมการนักศึกษานิติศาสตร์รุ่นที่ ๒ นต๕๔๑-๒ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเเล้ว งานกิจกรรมนักศึกษานิติศาสตร์ จึงออกประกาศรายชื่อคณะกรรมการคณะที่ ๒ ดังนี้ชื่อ - สกุลตำเหน่งสังกัดนายพิษณุ  จำปาทองหัวหน้าห้องนต.๕๔๑นายสุล...

จิรายุ วงศ์ชุมพิศ 18 ก.ค. 2011 Hits:725 ข่าวสารกิจกรรม

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์องอาจ เจ๊ยะหลี ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์องอาจ เจ๊ยะหลี ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์องอาจ เจ๊ยะหลี ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากตัวเเทนคณาจารย์ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ซึ่งอา...

จิรายุ วงศ์ชุมพิศ 29 มิ.ย. 2011 Hits:548 ข่าวสารกิจกรรม

อ่านต่อ

โครงการ "เสริมสร้างภาวะผู้นำ สานสัมพันธ์กีฬาน้อง - พี่ นิติศาสตร์

โครงการ

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมในโครงการ "เสริมสร้างภาวะผู้นำ สานสัมพันธ์กีฬาน้อง - พี่ นิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ หมู่เกาะพีพีดอน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัด...

จิรายุ วงศ์ชุมพิศ 29 มิ.ย. 2011 Hits:808 ข่าวสารกิจกรรม

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

ปฐมนิเทศนักศึกษานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อาจารย์องอาจ เจ๊ยะหลี ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ศักดิ์ชัย บุญรอดรักษ์ อาจารย์เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ ได้ร่วมต้อนรับนักศึกษานิติศาสตร์ ประจำปีการการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๑๑๐ คน...

จิรายุ วงศ์ชุมพิศ 29 มิ.ย. 2011 Hits:498 ข่าวสารกิจกรรม

อ่านต่อ

โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ณ ศาลยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ณ ศาลยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต

สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม "โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ณ ศาลยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต" ในวันที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔  ที่ผ่านมา โดยมีนายปกรณ์ รัตนพิศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอิ...

จิรายุ วงศ์ชุมพิศ 29 มิ.ย. 2011 Hits:825 ข่าวสารกิจกรรม

อ่านต่อ

งานกิจกรรมนักศึกษานิติศาสตร์

เขียนโดย จิรายุ วงศ์ชุมพิศ วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2011 เวลา 20:53 น.

งานกิจกรรมนักศึกษานิติศาสตร์ มีหน้าที่ผลักดันการจัดกิจกรรมในขอบข่ายของนักศึกษานิติศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเเละสังคมส่วนรวม นอกจากนี้งานกิจกรรมนักศึกษานิติศาสตร์ยังเป็นหน่วยงานที่คอยอำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล รักษาผลประโยชน์ให้กับนักศึกษา ปฏิบัติงานเพื่อสังคมส่วนรวมโดยไม่มุ่งเน้นประโยชน์เเก่องค์กรซึ่งวิสัยทัศน์ของงานกิจกรรมนักศึกษานิติศาสตร์ " นิติเฟื่องฟ้า นำพัฒนาสังคม " จะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไป

                                                                                                                                                   

ประวัติศาสตร์กฎหมายอาญาไทย

เขียนโดย Administrator วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2011 เวลา 21:16 น.

แม้ว่าตามแนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายอาญา กฎหมายควรจะมีการบัญญัติขึ้นจากเจตจำนงค์ของประชาชน (ภาษาเยอรมัน Volkgeist) ก็ตาม แต่ในประเทศไทย ประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้ในปัจจุบัน มิได้มีการบัญญัติขึ้นตามแนวคิดดังกล่าว หากแต่เป็นการเร่งรัดและรีบให้มีการออกกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้กฎหมายมีความเหมาะสมตามกาลสมัยที่พัฒนามาจาก กฎหมายลักษณะอาญา รศ.๑๒๗ เพื่อให้กฎหมายมีความทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ(ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย เป็นผู้ร่างประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙)  ที่มา